حذف مطالب

پس از چند ماه آنلاین شدن، متوجه شدم مطالب و مقالات بسیاری حذف شده اند...

نمیدانم حذفی عمدی در کار بوده یا اشکال از سایت ارائه دهنده...

امیدوارم مسئولین محترم پرشین بلاگ در رفع این مشکل اقدام کنند.

/ 0 نظر / 101 بازدید