# تحریف

معرفی آثار(کتاب و مقاله) روشنگرانه درباره تاریخ نگاری باستان گرای ناسیونالیست

از زمان آشنایی ایرانیان با تاریخ باستانی ایران، توسط مستشرقین غربی وابسته به استعماردر اواسط  دوره قاجار تاکنون ،جریان تاریخ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 189 بازدید

ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرای شووینیستی (برتری طلبانه) چیست؟

ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرای شووینیستی (برتری طلبانه) چیست؟ ناسیونالیسم باستان گرا که به عنوان ایدئولوژی رسمی رژیم پهلوی مطرح گردید ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 360 بازدید