# تاریخ_باستان

معرفی آثار(کتاب و مقاله) روشنگرانه درباره تاریخ نگاری باستان گرای ناسیونالیست

از زمان آشنایی ایرانیان با تاریخ باستانی ایران، توسط مستشرقین غربی وابسته به استعماردر اواسط  دوره قاجار تاکنون ،جریان تاریخ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 175 بازدید