حقوق بشر ومجازات در میان شاهان باستانی ایران

کوروش کوچک در آسیای صغیر والی بود. نمیتوان گفت که او فریب اشخاص بدذات و متقلب را میخورد.زیرا آنها را به سختی مجازاتمیکرد. در شاهراهها  اشخاصی دیده می  شدند که پا . دست هایشان قطع شده بود.

1031 مشیرالدوله ج 2                                                                                                                                                                                                          

قطع دست و پای جنازه برابر یک قانون مجازات پارسی بوده است

مشرالدوله پیرنیا 1025-1024

زبان بریدن و یا سوراخ کردن آن

در میان شگنجه ها و مجازات  در میان پارسیان میتوان به رایج ترین ان  بریدن و یا سوراخ کردن زبان  اشاره کرد. این امر به ان حد رایج بوده که حتی در امثال و فولکلورها میز بکار برده شده است. کلامی همچون        زبانش بریده باد                زبانت را ببر               زبان از حلقوم کشیدن. در ادبیات مکتوب نیز شاعرانی همچون سعدی و اسعد طوسی از ان بهره برده اند 

 مانند زبان بریده بکنجی نشسته ، صم و بکم (سعدی)

 زبانی که باشد بریده زجای ( اسدی طوسی)

بهر حال این شکنجه یکی از شکنجه های بسیار دردناک  و وحشت انگیز است که بکار برده میشد و اغلب برای کسانی بکار گرفئه میشده است که قصد  داشتند ساکت بمانند و نتوانند مطلبی و یا حرفی را بیان کنند. گاه این شکنجه با گوش بریدن و دماغ بریدن و زمانی نیز کور کردن همراه بوده است. طریقه زبان بریدن به سه نوع بوده است.

زبان را از میان دهان با فشار بیرون اورده و از انتهای عضله که به کف دهان پیوسته است  می بریدند که در این حال عسرالبلع اگر چه پدیدار می شود، ولی با نیمه ان میتوان عمل بلع را انجام داد. اگر چه به سختی، .لی حرف  زدن حرف زدن به طور کلی از بین میرود و فقط در هنگام شکنجه میتواند صداهائی را بیرون دهد.

 زبان را بوسیله نوک خنجر از انتهای حلق جدا کرده و بیرون می اورند و در اینحال کسیکه مورد شکنجه قرار گرفته است اگر در اثر خونریزی نمیرد، به علت عسرالبلع و فشار شدید بر گلو و گاهی معدوم شدن زبان کوچک دچار رنج فراوان میشده است و اغلب با خفگی و یا ادن حاد ریه در میگذشت ( بعلت دخول اشیا  خارجی در نای)

زبان را از پشت سر بدر می اوردند. طریق عمل چنین بوده که گردن را سوراخ و زبان را از انجا بیرون میکشیدند. بالطبع این کار موجب مرگ می شده است.

نمونه هایی از تاریخ

شاپور به اعلی درجه پرقدرت و ... بسیار غضبناک و درشت خو بود  ... وقتی پوسک عیسوی را به حضور شاه بردند و اظهار داشتند که بر شهادت همکیشان خویش غبطه میخورد و به عظمت شاه وقعی نمیگذارد. شاپور را غضب در گرفت و فریاد زد این مرد را بمرگ دیگر مردمان نکشیدن چون جلالت شاهانه را تحقیر کرد و با من چون همسری سخن راند. زبان از پشت سر بر اورید تا سایرین که هنوز در قید حیاتند بدان سبب از خشم من بترسند.

 ایران در زمان ساسانیان کریستین سن ص275                                                                             

 اردشیر دوم امر کرد سربازی از قشون کورش کوچک را که گفته بود دو نفر از دشمنان را کشته ، زبانش را بوسیله درفش سه دفعه سوراخ کنند

208 پلوتارخ ج 1 ***  1034 مشیرالدوله پیرنیاج 2 ----

پروشات مادر اردشیر دوم،  دستو.ر داد سرباز کاریانی را که زیر زانوی کورش کوچک را بریده بود، ده روز تمام زجر دهند و بعد زبانش را بکشند

   1034 مشیرالدوله پیرنیاج 2

اردشیر دوم امر کرد اودیاستس که خداوندگار خود تریتوخمس را کشته بود را بکشند. بدین ترتیب که زبان او را از بیخ بیرون کشیده و از بیخ ببرند.

   ص 505 اومستد

دایوش شاه گوید فراورتیش دستگیر شد و او را نزد من اوردند .... و من زبان او را بریدم

                                                                                                                           348 ایران در دوران نخستین هخامنشیان.کتیبه بیستون

/ 8 نظر / 44 بازدید
آکیلیس

بسیار زیبا بیان کردید این خوی وحشی این بربر ها[گل]

سامي

سلام.بله درست حدس زديد. وبلاگ شما پيوند زدم

سامي

سلام.بله درست حدس زديد. وبلاگ شما پيوند زدم

بانوی اردیبهشت

این آقایا خانمی که به اسم پانترکها احمقندنظر میذاشت دیگه پیداش نشد ؟

معمار

سلام....ممنون از حضورتون در وبلاگم و اینک کردنم

معمار

سلام....ممنون از حضورتون در وبلاگم و اینک کردنم

مهدی

با سلام خدمت شما با موضوع(چه کسی گفته از امامان اطاعت کنیم؟) بروزم <از طرف یک طلبه>

اندیشه

چقدر واقعا جالب. اگر تا این حد این اعمال از نظر شما وحشیانه است آن هم در دوره باستان که مسلما باید از نظر علم و دانش و فرهنگ از ما در زمان کنونی عقب تر می بوده اند( که در بسیاری زمینه ها اینطور نیست متاسفانه) پس بریدن دست در جلوی دیدگان مردم/ سنگ سار کردن زنان/ اعدام در ملا عام/ شلاق زدن در ملا عام و ........ در جوامع اسلامی از مهر و عطوفت دینی منشا می گیرد و هرگز نشانه ای از قساوت نیست چون حتما این افراد حقشان است و آن افراد هم در تاریخ باستان که مظلوم و بی پناه بودند تا اینکه اعراب از راه رسیدند و یاد دادند که شکنجه کردن واقعی چگونه است!! جمع کنید بساط ریا و تظاهر را و خدا را در نظر داشته باشید!! اگر می توانید البته.