زیگورات

اولین نشانه های تمدن درایران همانا تمدن باشکوه عیلام است...

معرفی آثار(کتاب و مقاله) روشنگرانه درباره تاریخ نگاری باستان گرای ناسیونالیست

از زمان آشنایی ایرانیان با تاریخ باستانی ایران، توسط مستشرقین غربی وابسته به استعماردر اواسط  دوره قاجار تاکنون ،جریان تاریخ ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 189 بازدید

ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرای شووینیستی (برتری طلبانه) چیست؟

ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرای شووینیستی (برتری طلبانه) چیست؟ ناسیونالیسم باستان گرا که به عنوان ایدئولوژی رسمی رژیم پهلوی مطرح گردید ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 360 بازدید
اسفند 96
1 پست
مهر 96
1 پست
تیر 96
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
تاریخ
11 پست
خوزستان
3 پست
عرب
7 پست
عیلام
1 پست
اسلام
6 پست
ایران
3 پست
تحریف
8 پست
مولوی
1 پست
ذولقرنین
2 پست
بردگی
1 پست
شهربانو
1 پست
باستان
8 پست
زرتشت
1 پست
ساسانیان
4 پست
بابک
1 پست
مسلمانان
2 پست
کوروش
2 پست
جنایت
2 پست
شکنجه
1 پست
زرتشتی
1 پست
کتابسوزی
1 پست